AVÍS LEGAL.
BALDER TECNICA, S.L.
Polígon Industrial La Torderola, I5, N1
17412 MAÇANET DE LA SELVA (GIRONA)
C.I.F.: B-55.112.007.
Registre Mercantil de Girona, tom 2838, foli 119, full GI-52011.
TEL. +34 972858805
FAX +34972165097
MAIL comercial@baldertecnica.com
http://www.baldertecnica.com
1. Descripció del servei
BALDER TECNICA, S.L. (en endavant, "l'Empresa"), a través del domini www.baldertecnica.com (en endavant, "el lloc web"), ofereix informació sobre la seva activitat i serveis, sent aquests continguts de caràcter merament informatiu.
2. Usuaris
L'accés i / o ús d'aquest lloc web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa (en endavant, "l'Usuari"), que accepta, des d'aquest accés i / o ús, totes i cadascuna de les disposicions incloses en les presents condicions d'ús i política de privacitat i es compromet a utilitzar els serveis oferts per l'Empresa de conformitat amb la legislació vigent, les presents condicions d'ús i política de privacitat, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
3. Protecció de dades
L'Empresa compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris amb la legislació vigent a Espanya ia la Unió Europea, en particular, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament. Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
4. Propietat intel·lectual i industrial
El lloc web en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura i distribució, textos i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen o tenen com a cessionària a l'Empresa, no podent ser objecte de modificació, transformació, alteració, reproducció, adaptació, còpia, o traducció per part de tercers, sense l'expressa autorització dels seus titulars. La posada a disposició dels mateixos no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'explotació, difusió, distribució o transmissió al seu favor, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima del web .
5. Exclusió de garanties i responsabilitat
L'Empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
6. Modificacions
L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.
7. Enllaços
En el cas que en el lloc web es disposés d'enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, l'Empresa no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l'Empresa assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
8. Generalitats
L'Empresa perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
9. Modificació i durada de les presents condicions
L'Empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
10. Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre l'empresa i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Santa Coloma de Farners (Girona).
LA NOSTRA EXPERIÈNCIA
EL NOSTRE GRAN VALOR
Balder Tecnica aporta la seva àmplia experiència en l'enginyeria i construcció d'estructures metàl·liques (estructures de perfil armat de secció variable, perfil laminat, armadures...) i envolvents d'edificis (tancaments metàl·lics en façanes i cobertes, panell arquitectònic, cobertes deck...), promou l'adaptació d'edificis amb solucions pràctiques i contrastades en seguretat industrial i d'incendis (sectoritzacions, evacuació de fums, línies de vida...). Com a referent en aquests camps ens permet oferir als nostres clients solucions integrals en edificació logística, industrial i terciària.

Com a empresa capdavantera en la prestació de serveis i provisió de solucions especialitzades destinades a la nova construcció i / o adaptació d'instal·lacions existents, ajudem als nostres clients empresarials a minimitzar la inversió i gestió perquè puguin centrar-se en la seva activitat, tot això amb un objectiu d'excel·lència en matèria de seguretat i salut, qualitat i medi ambient.

Balder Tecnica, formada per professionals amb més de 30 anys d'experiència en l'enginyeria i gestió de construcció d'edificis logístics, industrials i terciaris, amb el suport i participació d'un important grup empresarial (Grup Maestre), es posiciona com una empresa al servei del client, adaptada a les seves necessitats, i que busca l'optimització de les solucions que els ofereix. Creada a finals de 2.011, ha mantingut un constant creixement que li ha permès assolir ja una plantilla de més de 25 persones.
PUNTS FORTS, LES NOSTRES DIFERÈNCIES
EXPERIÈNCIA
Un grup de professionals que sumen una experiència en disseny, enginyeria i construcció industrial de més de 2.000.000 m2.
Llegir més
SOSTENIBILITAT
Des de la gestió ambiental segons ISO 14001 (auditat per Applus) mitjançant plans de vigilància ambiental fins a la certificació sostenible LEED o BREEAM.
Llegir més
GARANTIA DE QUALITAT
El 2013 Balder Tecnica aconsegueix la certificació ISO 9001, com a mostra del seu compromís amb la qualitat, orientació al client i millora contínua.
Llegir més
TREBALLEM JUNTS
Per a la nostra empresa són imprescindibles tots els nostres partners: clients, proveïdors, col·laboradors... Treballem junts sota la premissa del concepte WIN-WIN
Llegir més
Ells ja han confiat en nosaltres