AVÍS LEGAL.
BALDER TECNICA, S.L.
Polígon Industrial La Torderola, I5, N1
17412 MAÇANET DE LA SELVA (GIRONA)
C.I.F.: B-55.112.007.
Registre Mercantil de Girona, tom 2838, foli 119, full GI-52011.
TEL. +34 972858805
FAX +34972165097
MAIL comercial@baldertecnica.com
http://www.baldertecnica.com
1. Descripció del servei
BALDER TECNICA, S.L. (en endavant, "l'Empresa"), a través del domini www.baldertecnica.com (en endavant, "el lloc web"), ofereix informació sobre la seva activitat i serveis, sent aquests continguts de caràcter merament informatiu.
2. Usuaris
L'accés i / o ús d'aquest lloc web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa (en endavant, "l'Usuari"), que accepta, des d'aquest accés i / o ús, totes i cadascuna de les disposicions incloses en les presents condicions d'ús i política de privacitat i es compromet a utilitzar els serveis oferts per l'Empresa de conformitat amb la legislació vigent, les presents condicions d'ús i política de privacitat, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
3. Protecció de dades
L'Empresa compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris amb la legislació vigent a Espanya ia la Unió Europea, en particular, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament. Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
4. Propietat intel·lectual i industrial
El lloc web en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura i distribució, textos i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen o tenen com a cessionària a l'Empresa, no podent ser objecte de modificació, transformació, alteració, reproducció, adaptació, còpia, o traducció per part de tercers, sense l'expressa autorització dels seus titulars. La posada a disposició dels mateixos no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'explotació, difusió, distribució o transmissió al seu favor, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima del web .
5. Exclusió de garanties i responsabilitat
L'Empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
6. Modificacions
L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.
7. Enllaços
En el cas que en el lloc web es disposés d'enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, l'Empresa no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l'Empresa assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
8. Generalitats
L'Empresa perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
9. Modificació i durada de les presents condicions
L'Empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
10. Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre l'empresa i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Santa Coloma de Farners (Girona).
MANEL MAESTRE


President
Soci Fundador
gerencia@grupomaestre.com
linkedin.com/manelmaestre
VÍCTOR GRANEL


Director de Producció
Soci Fundador
vgranel@baldertecnica.com
linkedin.com/victorgranel
MÓNICA MAESTRE


Directora Financera
monica@grupomaestre.com

RAFAEL A. GUIRIGAY APARACIO


Director Tècnic
raguirigay@baldertecnica.com

MARC EMERIC


Dpt. de Projectes
memeric@baldertecnica.com

RUBEN GARCIA HERRÁEZ


Delegat Comercial Madrid
Cap d'Obres Zona Madrid

rgarcia@baldertecnica.com

FCO. JAVIER APARACIO GUIRAO


Cap d'Obres Catalunya
xaparacio@baldertecnica.com

ANDRES CALVO SOLER


Cap d'Obres Catalunya
acalvo@baldertecnica.com

ANDREU UBEDA & CARLOS VIDAL


Departament Jurídic
andreu@vidaliubeda.com

Departament de Contractació
Tècnics Comercials i d'Estudis
Un equip de tècnics comercials i d'Estudis, amb el suport del dpt. d'enginyeria, per a la realització d'avantprojectes, propostes tècniques, assessorament, predimensionat de costos, prescripció...
Departament de Producció
Projects Managers, Caps d'Obra, Coordinadors i Encarregats
S'assigna a cada obra, segons la seva tipologia, 1 Project manager, cap d'obra, coordinador i / o encarregat, que intervé en totes les fases, des de la fase inicial comercial fins a la finalització del període de garantia
Departament d'Enginyeria
Calculistes i Delineants
Un equip d'enginyers elabora tant els càlculs d'estructures com tancaments, així com la delineació per a fabricació. Especialistes en l'ús de normatives de càlcul estructural diverses.
Departament de Projectes
Enginyers de Projectes, Projectistes
Equip multidisciplinari per a la plasmació de les propostes tècnica-econòmiques en un projecte constructiu, especialitzat en estructures i envoltants, seguretat industrial, sostenibilitat, ...
Departament de Qualitat, Ambiental y PRL
Tècnics de Qualitat, Ambiental i PRL
Els nostres tècnics de qualitat, medi ambient i PRL (Prevenció de Riscos Laborals) vetllen pel compliment més estricte de les mesures descrites en els respectius plans de seguretat de la qualitat, MA i Seguretat.
Departament Compres i Control Gestió
Tècnics de Compres i control de gestió en obres
S'ocupen de la gestió de comandes i proveïdors, així com del control de gestió documental de l'obra.
Departament Administratiu
Tècnics Administratius
Gestió de clients i proveïdors. Facturació, pagaments i cobraments. Comptabilitat. Serveis generals.
Equip de muntatge - EM
Estructura metàl·lica
Balder Tecnica disposa d'equips de muntatge d'estructura metàl·lica altament especialitzats en el treball en obra, garantint qualitat i termini.
Equip de muntatge - CM
Cobertes metàl·liques
Seguretat i qualitat s'anteposen a qualsevol altre aspecte en el muntatge de cobertes metàl·liques pels nostres equips col·laboradors.
Equip de muntatge - FMyA
Façanes metàl·liques i arquitectòniques
Des de façanes de xapa metàl·lica a façanes amb panell arquitectònic, composites...
Equip d'obra civil
Fonamentacions i obra civil
S'han incorporat a la nostra empresa equips d'obra civil per a l'execució de fonaments, obra civil en general, obra i adequacions d'edificis existents.
Equip de muntatge - I
Impermeabilitzacions
Els nostres equips de muntatge de cobertes tipus deck (aïllament + impermeabilització) li poden assegurar l'estanquitat per 10 anys.
Equip d'aplicació - S
Soleres
Equips propis de realització de soleres, paviments tècnics i aplicació de productes per a paviments industrials. Experiència i coneixement.
Equip d'aplicació - IP
Ignifugacions i proteccions
Realització de ignifugacions i proteccions, tant en naus de nova construcció com existents.
Equip de muntatge - DA
Divisions i acabats
Els nostres equips de muntatge d'envans secs, falsos sostres, terres vinílics, aplicació de pintures i revestiments, faciliten l'acabat de qualsevol projecte.