AVÍS LEGAL.
BALDER TECNICA, S.L.
Polígon Industrial La Torderola, I5, N1
17412 MAÇANET DE LA SELVA (GIRONA)
C.I.F.: B-55.112.007.
Registre Mercantil de Girona, tom 2838, foli 119, full GI-52011.
TEL. +34 972858805
FAX +34972165097
MAIL comercial@baldertecnica.com
http://www.baldertecnica.com
1. Descripció del servei
BALDER TECNICA, S.L. (en endavant, "l'Empresa"), a través del domini www.baldertecnica.com (en endavant, "el lloc web"), ofereix informació sobre la seva activitat i serveis, sent aquests continguts de caràcter merament informatiu.
2. Usuaris
L'accés i / o ús d'aquest lloc web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa (en endavant, "l'Usuari"), que accepta, des d'aquest accés i / o ús, totes i cadascuna de les disposicions incloses en les presents condicions d'ús i política de privacitat i es compromet a utilitzar els serveis oferts per l'Empresa de conformitat amb la legislació vigent, les presents condicions d'ús i política de privacitat, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
3. Protecció de dades
L'Empresa compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris amb la legislació vigent a Espanya ia la Unió Europea, en particular, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament. Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
4. Propietat intel·lectual i industrial
El lloc web en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura i distribució, textos i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen o tenen com a cessionària a l'Empresa, no podent ser objecte de modificació, transformació, alteració, reproducció, adaptació, còpia, o traducció per part de tercers, sense l'expressa autorització dels seus titulars. La posada a disposició dels mateixos no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'explotació, difusió, distribució o transmissió al seu favor, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima del web .
5. Exclusió de garanties i responsabilitat
L'Empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
6. Modificacions
L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.
7. Enllaços
En el cas que en el lloc web es disposés d'enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, l'Empresa no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l'Empresa assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
8. Generalitats
L'Empresa perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
9. Modificació i durada de les presents condicions
L'Empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
10. Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre l'empresa i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Santa Coloma de Farners (Girona).
Cobertes Deck, una bona solució pel sostre de la teva nau.

 Les cobertes Deck són un tipus de teulat que gràcies a les seves capes permet un aïllament meteorològic i termo-acústic òptim. Les propietats dels materials utilitzats proporcionen uns resultats excel·lents.
 

Les cobertes Deck estan formades per quatre elements principals:

 
  • Xapa metàl·lica perfilada: Aquesta part serveix de suport pels demés materials que anirem afegint a la coberta. És una peça mal·leable i lleugera que permet la seva utilització en diferents tipus d’edificis sense importar la forma geomètrica.
 
  • Aïllament tèrmic i acústic: Aquesta part pot estar formada per diferents tipus d’aïllaments com:
    • Poliestirè extruït: Amb gran resistència a la pressió, s’incorpora fibra de vidre com a separador i una làmina impermeable de PVC.
    • Llana de Roca: Proporciona un alt aïllament tèrmic i acústic. Una altra de les propietats de la Llana de Roca és la seva capacitat de protecció contra incendis degut a que és totalment incombustible.
    • Poliisocianurat: Aquest material es col·loca en format de placa rígida i oferir protecció tèrmica.
 
  • Làmina impermeable: Aquesta làmina s’ha de fusionar amb la coberta per assegurar la impermeabilitat de la coberta. Es poden utilitzar diferents tipus de làmines, com de Polipropilè, PVC, cautxú o asfàltica.
 
  • Acabats superiors: Finalment protegim la part superior de la coberta de les inclemències meteorològiques afegint una última capa protectora. En aquest cas tenim, també, diferents opcions: formigó, graves, plaques metàl·liques o làmines de gra mineral.
 

Avantatges de les cobertes Deck

 
Degut a que els materials utilitzats són mal·leables i adaptables a qualsevol forma geomètrica es poden instal·lar construccions que no tinguin més de 5% de desnivell. El muntatge és senzill, ràpid i lleuger. Elements que abarateixen els costos de construcció. Una de les poques pegues que trobem en aquest tipus de cobertes és que no permet que es pugui treballar a la superfície. Per aquesta raó és important construir unes zones de pas per poder realitzar les tasques de manteniment quan sigui necessari.
 
A Balder Tecnica som experts en la construcció de tot tipus de naus industrials amb cobertes Deck. Amb més de 30 anys d’experiència en el sector, t’assessorarem sobre les millors opcions per construir, rehabilitar o modificar la teva nau industrial.