AVÍS LEGAL.
BALDER TECNICA, S.L.
Polígon Industrial La Torderola, I5, N1
17412 MAÇANET DE LA SELVA (GIRONA)
C.I.F.: B-55.112.007.
Registre Mercantil de Girona, tom 2838, foli 119, full GI-52011.
TEL. +34 972858805
FAX +34972165097
MAIL comercial@baldertecnica.com
http://www.baldertecnica.com
1. Descripció del servei
BALDER TECNICA, S.L. (en endavant, "l'Empresa"), a través del domini www.baldertecnica.com (en endavant, "el lloc web"), ofereix informació sobre la seva activitat i serveis, sent aquests continguts de caràcter merament informatiu.
2. Usuaris
L'accés i / o ús d'aquest lloc web li atribueix la condició d'usuari de la mateixa (en endavant, "l'Usuari"), que accepta, des d'aquest accés i / o ús, totes i cadascuna de les disposicions incloses en les presents condicions d'ús i política de privacitat i es compromet a utilitzar els serveis oferts per l'Empresa de conformitat amb la legislació vigent, les presents condicions d'ús i política de privacitat, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
3. Protecció de dades
L'Empresa compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris amb la legislació vigent a Espanya ia la Unió Europea, en particular, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament. Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.
4. Propietat intel·lectual i industrial
El lloc web en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura i distribució, textos i continguts, logotips, botons, imatges, codi font, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen o tenen com a cessionària a l'Empresa, no podent ser objecte de modificació, transformació, alteració, reproducció, adaptació, còpia, o traducció per part de tercers, sense l'expressa autorització dels seus titulars. La posada a disposició dels mateixos no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'explotació, difusió, distribució o transmissió al seu favor, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima del web .
5. Exclusió de garanties i responsabilitat
L'Empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
6. Modificacions
L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu lloc web.
7. Enllaços
En el cas que en el lloc web es disposés d'enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, l'Empresa no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l'Empresa assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
8. Generalitats
L'Empresa perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
9. Modificació i durada de les presents condicions
L'Empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
10. Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre l'empresa i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Santa Coloma de Farners (Girona).
Elements de seguretat contra el foc en naus industrials

El foc és un dels perills més grans que pot patir una nau industrial. Sense les mesures de seguretat adequades, un incendi fortuït pot suposar la incineració total del recinte i provocar incomptables danys personals. Per evitar possibles catàstrofes, el CTE o Codi Tècnic de l’Edificació, com el RSCIEI o Reglament de Seguretat Contra Incendis, estableixen unes fermes directrius que ens permeten impedir, detectar i/o reaccionar contra el foc.
 
A l’article d’aquest mes analitzarem els diferents mecanismes que existeixen per lluitar contra el foc:
 
  • Detectors de fum i gasos: Són sistemes de detecció activa amb sensors que capten les variacions de fum a l’ambient.
  • Sistemes de talla-focs: Aquests sistemes aïllen determinades zones de la nau industrial aconseguint que el foc no s’estengui.
  • Sistemes de detecció i alarma contra incendis: Aquests sistemes integrals són bàsics per la detecció de possibles focs. Consisteixen en una central controladora i detectors segons el tipus de riscs. Polsadors d’alarma i sirenes exteriors i interiors òptiques i acústiques.
  • Boques d’incendi equipades: Les boques d’incendi equipades o BIEs poden ser de dos tipus, de 45mm o 25mm, estan connectades a la xarxa d’abastament i poden ser utilitzades pels mateixos usuaris, degudament instruïts.
  • Extintors: Existeixen diferents tipus segons l’agent extintor: hidrocarburs halogenats, anhídrids carbònic, aigua o pols.
  • Sistemes d’abastament d’aigua: Aquest tipus de sistemes permeten un flux constant d’aigua per poder extingir o controlar possibles incendis.
  • Ruixadors automàtics: Els ruixadors disseminen un constant flux d’aigua sobre les zones afectades pel foc. Existeixen diferents tipus de ruixadors segons el mecanisme de detecció o el tipus de ruixat.
  • Columnes seques: Són sistemes simples d’extinció usats pels cossos de bombers per poder atacar el foc d’un incendi.
  • Hidrants: Boques d’aigua connectades a la xarxa hídrica però que necessita un sistema d’abastament propi per aconseguir la pressió necessària.
 
Existeixen una gran quantitat de mesures per poder detectar i eliminar possibles incendis, contacta amb Balder Tecnica i realitzarem un estudi i pressupost sobre les mesures necessàries que la teva instal·lació necessiti. Recorda que un incendi no avisa i que la prevenció el la nostra millor arma.